Rejestr zmian w biuletynie

16.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego ProgramuRewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Raport z konsultacji społecznych projektuGPR"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja ze spotkania warsztatowego w ramachkonsultacji społecznych projektu GPR"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komitet Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 1 Komitetu Rewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 36/2017 oraz Nr 36a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 36a/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 36/2017 oraz Nr 36a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna