Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn: Budowa terenu rekreacyjnego w Przeworsku – etap I" -2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn: Budowa terenu rekreacyjnego w Przeworsku – etap I" -2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt wyk. ul.Jedności"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt wyk. ul.Jedności"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt wyk- ul.Długa"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/353/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/355/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zabudowy Mieszkaniowej "Dworcowa" w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/354/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lwowska II" w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/353/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/352/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/351/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/350/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/349/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/348/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/17/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2017-2035
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/2/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Przeworska na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/25/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Przeworska na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/24/2016 z dnia 1 czerwca 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska za 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/23/2016 z dnia 12 maja 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Przeworska z wykonania budżetu za 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/16/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2017-2035
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/13/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Przeworsk na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania -1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja siwz-1"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIX/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nr 594648-N-2017 z dnia 2017-09-28r. Gmina Miejska Jarosław: W ramach projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. "Remont MOK Jarosław" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nr 594317-N-2017 z dnia 2017-09-27r. Gmina Miejska Jarosław: W ramach projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy MOK Jarosław" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn;"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn;"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postepowania"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S-II-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S-II-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-II-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-II-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S-IV-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S-IV-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-IV-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-IV-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z-IV-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/31/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/13/2017 z dnia 26 maja 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Przeworska z wykonania budżetu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2017 rok Nr XXXII/263/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2016 rok Nr XVIII/133/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2015 rok Nr IV/14/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie przetargu"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna