Rejestr zmian w biuletynie

05.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 48/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 24.05.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 47/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 24.04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2.3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2.4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2.5"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2.6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr. 2.7.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr. 2.7"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr. 2.8"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr. 2.9"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2.10"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2.11"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Przeworsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie / Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Przeworsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Przeworsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Przeworsku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie / Ogłoszenie" na"Uchwała"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/336/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/335/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/334/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/333/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/332/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/331/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/330/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/329/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Przeworska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/328/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnai pn:"Remont dachu „Domu Sowińskiego” na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnai pn:"Remont dachu „Domu Sowińskiego” na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnai pn:"Remont dachu „Domu Sowińskiego” na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnai pn:"Remont dachu „Domu Sowińskiego” na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnai pn:"Remont dachu „Domu Sowińskiego” na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt bud."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnai pn:"Remont dachu „Domu Sowińskiego” na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWIOR str.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnai pn:"Remont dachu „Domu Sowińskiego” na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWIOR"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnai pn:"Remont dachu „Domu Sowińskiego” na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rzut dachu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnai pn:"Remont dachu „Domu Sowińskiego” na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna