Rejestr zmian w biuletynie

30.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/369/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/369/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/368/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/368/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/367/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od osoby prawnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/366/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/365/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/364/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania, zakresu oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/363/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi dochody budżetu Miasta Przeworska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/362/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/361/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/360/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/359/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie z dnia 26 października 2017r.: Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 35-959 Rzeszów, z dnia 31.08.2017r. (uzupełniony 10.10.2017r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.31.2017 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 w km 637+430 - 637+580 polegająca na budowie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów w m. Przeworsk".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 października 2017r. w sprawie ustalenia pełnej wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 66/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 października 2017r. w sprawie ustalenia pełnej wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 66/2017
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wyd. decyzji o lokalizacji inwestycji celupublicznego"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wyd. decyzji o lokalizacji inwestycjicelu publicznego
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Warunki zabudowy - Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Warunki zabudowy - Wniosek
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborzenajkorzystniejszej oferty"

26.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska odbytego w dniach 27.09.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska odbytego w dniach 30.08.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna