Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 (dotyczy opracowania Strategii Wspierania Przedsiębiorczości i Wzrostu Gospodarczego MOF Jarosław-Przeworsk)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska odbytego w dniach 22.05.i 31.05. 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 26.04.2017.r kontroli w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 29.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Urzędu Miasta Przeworska i w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 22.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Miasta Urzedu Miasta Przeworska oraz w Miejskim Osrodku Kultury w Przeworsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 22.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Miasta Urzedu Miasta Przeworska oraz w Miejskim Osrodku Kultury w Przeworsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 22.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Miasta Urzedu Miasta Przeworska oraz w Miejskim Osrodku Kultury w Przeworsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przezKomisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 29.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Miasta Urzedu Miasta Przeworska oraz w MiejskimOsrodku Kultury w Przeworsku"

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk 2016-2022"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/327/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/325/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/323/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/322/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/321/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zamknięcia rozpoczętych inwestycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/318/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/317/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/316/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 maja 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz zgromadzeń publicznych w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna