Rejestr zmian w biuletynie

18.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z konsultacji społecznych projektu GPR"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA PRZEWORSKA NA LATA 2017-2032
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 83/2017"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcoa ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zestawienie z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert"

14.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2018 zadań pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2018 zadań pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Misiągiewicza, os. Józefa Benbenka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna