Rejestr zmian w biuletynie

17.08.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 28 czerwiec 2011 do katalogu Kadencja 2010-2014 w menu przedmiotowym

05.07.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 26 maj 2011 do katalogu Kadencja 2010-2014 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 28 kwiecień 2011 do katalogu Kadencja 2010-2014 w menu przedmiotowym

15.06.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Program Usuwania Azbestu do katalogu Geodezja, Gospodarka Gruntami, Rolnictwo, Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

27.04.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Miejsca zbiórki zużytych baterii małogabarytowych do katalogu Geodezja, Gospodarka Gruntami, Rolnictwo, Ochrona środowiska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Odbiorcy zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do katalogu Geodezja, Gospodarka Gruntami, Rolnictwo, Ochrona środowiska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Odbiorcy zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z katalogu Zezwolenia do odbioru odpadów komunalnych i inne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Miejsca zbiórki zużytych baterii małogabarytowych z katalogu Odbiorcy zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Miejsca zbiórki zużytych baterii małogabarytowych do katalogu Odbiorcy zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Odbiorcy zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do katalogu Zezwolenia do odbioru odpadów komunalnych i inne w menu przedmiotowym

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...następna