Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2017 09:01 Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
23.08.2017 15:01 Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.08.2017 14:57 Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21.08.2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 55/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11.08.2016r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim "Mój Rynek", położonego w Przeworsku przy ul. Kąty
21.08.2017 13:50 Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalania terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
21.08.2017 13:48 Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: 1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
07.08.2017 12:03 Zarządzenia: Nr 47/2017 oraz 47a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
07.08.2017 12:02 Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
20.07.2017 15:14 Zarządzenia: Nr 45/2017 oraz Nr 45a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
20.07.2017 15:12 Zarządzenia: Nr 44/2017 oraz Nr 44a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
18.07.2017 07:45 Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

1 2 3 4 5 6 następna