Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2017 12:15 Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 Listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontrolowania i zapobiegania przypadków odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych z wylotów kolektorów wód deszczowych do rzeki Mleczka, znajdujących się w obrębie miasta Przeworska
23.11.2017 12:13 Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2018
23.11.2017 12:11 Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
03.11.2017 14:21 Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przeworska konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".
03.11.2017 14:20 Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
03.11.2017 14:10 Zarządzenia: Nr 69/2017 oraz 69a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
03.11.2017 14:09 Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
03.11.2017 14:08 Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 października 2017r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Miasta Przeworska
25.10.2017 12:04 Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 października 2017r. w sprawie ustalenia pełnej wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
19.10.2017 14:48 Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 października 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej ewidencji zabytków miasta Przeworska

1 2 3 4 5 6 następna