Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2018 14:17 Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska odbytego w dniach 29.11.2017 r.
05.12.2017 10:44 Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska odbytego w dniach 30.10.2017 r.
26.10.2017 10:48 Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska odbytego w dniach 27.09.2017 r.
26.10.2017 10:45 Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska odbytego w dniach 30.08.2017 r.
08.06.2017 13:44 Protokół Nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska odbytego w dniach 22.05.i 31.05. 2017 r.
08.06.2017 13:38 Protokół Nr 26/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 26.04.2017.r kontroli w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Przeworska
08.06.2017 13:35 Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 29.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Urzędu Miasta Przeworska i w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku
03.03.2017 09:26 Protokół Nr 24/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 22.02.2017.r kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
01.02.2017 12:38 Protokół Nr 23/2016 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 28.12.2016.r w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Przeworska
01.02.2017 12:36 Protokół Nr 22/2016 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 23.11.2016.r w Straży Miejskiej w Przeworsku

1 2 3 4 następna