Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2017 12:43 Obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2017r. - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak: I-VI.7820.1.31.2017, z dnia 28 listopada 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 w km 637+430 - 637+580 polegająca na budowie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów w m. Przeworsk"
04.12.2017 14:16 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
23.11.2017 14:24 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym (licytacji) na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej jako działka nr 846/3, obręb nr 1, położonej w miejscowości Przeworsk - część działki
03.11.2017 14:25 Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przeworska konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".
03.11.2017 14:03 Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
31.10.2017 08:23 Wykaz nieruchomości będący własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
30.10.2017 11:15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Orląt Lwowskich
27.10.2017 14:18 Obwieszczenie z dnia 26 października 2017r.: Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 35-959 Rzeszów, z dnia 31.08.2017r. (uzupełniony 10.10.2017r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.31.2017 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 w km 637+430 - 637+580 polegająca na budowie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów w m. Przeworsk".
09.10.2017 14:41 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Marii Konopnckiej
09.10.2017 10:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Gorliczyńska

1 2 3 4 5 6 następna