Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Pilne! - Nowe wzory ofert i sprawozdań!

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2017 15:07 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza
Miasta Przeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie
udzielenia dotacji na realizację w roku 2017 zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - z
zakresu profilatyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki,
edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust.
3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

(Wojciech Majcher)
11.01.2017 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta
Przeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia
dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych w
zakresie ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilatyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej
i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w
art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie."

(Wojciech Majcher)
11.01.2017 14:56 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza
Miasta Przeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie
udzielenia dotacji na realizację w roku 2017 zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - z
zakresu profilatyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki,
edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust.
3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

(Wojciech Majcher)
11.01.2017 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta
Przeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia
dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych w
zakresie ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilatyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej
i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w
art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie."

(Wojciech Majcher)
20.12.2016 12:21 Usunięto załącznik Ogłoszenie Burmistrza Miasta
Przeworska o otwartym konkursie

(Wojciech Majcher)
20.12.2016 12:21 Dodano załącznik "Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska
o otwartym konkursie"

(Wojciech Majcher)
14.12.2016 15:18 Dodano załącznik "Wzrór oferty do edycji"
(Wojciech Majcher)
14.12.2016 15:17 Dodano załącznik "Wzrór sprawozdania do edycji"
(Wojciech Majcher)
09.12.2016 11:23 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
09.12.2016 11:18 Dodano załącznik "Wzór sprawozdania"
(Wojciech Majcher)
09.12.2016 11:17 Dodano załącznik "Wzór oferty"
(Wojciech Majcher)
09.12.2016 11:16 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
09.12.2016 11:06 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Majcher)